Bussar

Vi har tre bussar.

Lilla bussen som har plats för 17 personer.Den har fällbara stolar,klimatanläggning,DVD.Den har också bagageutrymme vilket inte är så vanligt i små bussar.Mercedes Benz

Mellan bussen 50 platser inkl guidestol.Setra

Stora bussen 54 platser inkl guidestol.Setra

Båda är utrustade som turistbussar.

Alla är också extrautrustade med avgasrening(partikelfilter och katalysator) ,som kraftigt reducerar utsäppen av kolväten,kväveoxider,koloxid och partiklar.Den gör det möjligt att åka i t ex. känsliga innerstadsmiljöer i Stockholm och Göteborg.