Bussar

Vi har tre bussar.

Lilla bussen som har plats för 17 personer.Den har fällbara stolar,klimatanläggning,DVD.Den har också bagageutrymme vilket inte är så vanligt i små bussar.Mercedes Benz

Mellan bussen 50 platser inkl guidestol.Setra

Stora bussen 54 platser inkl guidestol.Setra

Båda är utrustade som turistbussar.

NYHET: Sedan oktober använder vi miljöbränslet HVO som drivmedel i alla våra bussar.Detta är FOSSILFRITT och minskar koldioxidbelastningen med 90 %

Alla är också extrautrustade med avgasrening(partikelfilter och katalysator) ,som kraftigt reducerar utsäppen av kolväten,kväveoxider,koloxid och partiklar.Den gör det möjligt att åka i t ex. känsliga innerstadsmiljöer i Stockholm och Göteborg.